Trener 3

Trener 3 er øverste nivå NKFs i trenerløype. 

Kursmalen blir utarbeidet 2014-15. Første kurs blir holdt i løpet av 2015. Deltagere må være trener 2 og ha fullført praksis.

Det koster 400 kroner å registrere seg eller få regodkjenning, og 100 kroner for erstattningskort.

Sertifikatsøknad

Logg inn for å registrere ny eller se pågående sertifikatsøknad