Forhåndsgodkjenning Klatreinstruktør 1 sport

Forhåndsgodkjenning Klatreinstruktør 1 sport

Alle som ønsker å ta instruktørutdanning utendørs må søke om forhåndsgodkjenning.
Formålet med godkjenningen er å sikre at alle kandidater er skikket for utdanningen.

Les mer om utdanning til klatreinstruktør og forhåndsgodkjenning her