Forhåndsgodkjenning Klatring høyfjell

Forhåndsgodkjenning Klatring høyfjell

Alle som ønsker å ta instruktørutdanning utendørs må søke om forhåndsgodkjenning.
Formålet med godkjenningen er å sikre at alle kandidater er skikket for utdanningen.

Les mer om utdanning til klatreinstruktør og forhåndsgodkjenning her