Dokumenter for NF-søknader

Dokumenter for NF-sĂžknader

Felles for alle NFs utdanninger er at de baserer seg på forholdsvis korte kurs, hvor deltakernes egen erfaring og kompetanseoppbygging over flere år legges til grunn.

Samlingen med vurderingslogger inneholder skjemaer tilpasset ulike kurs og seminarer på instruktørnivå. Her kan kursholdere finne de relevante skjemaer som skal fylles ut etter gjennomført instruktørkurs.

Som instruktørkursdeltaker må du ta godt vare på de ulike vurderingsloggene, da disse må fremlegges ved søknad om godkjenning som instruktør, ved regodkjenning eller opprykk til nivå 2.

Retningslinjer for bruk av loggboka:
Retningslinjer loggbok NF.pdf

NF vurderingsskjemaer (zip-fil med alle skjemaer):
NF Vurderingsskjemaer 2022

NF Loggbok (til søknader om forhåndsgodkjenning og resertifisering):
NF Loggbok 2022.xlsx