Rutesetter II

Rutesetter II

Kurset kan være et selvstendig kurs eller som en etterutdanningsmodul i trenerløypen. Kurset tar for seg elementer for å sette best mulig ruter og buldre(heretter kalt klatreruter) og gjennomføre dette på en sikker måte.

Målsettinger

Deltakerne skal på sitt nivå bli i stand til å montere klatreruter for trening og konkurranse på innendørsanlegg.

Deltakerne skal bli i stand til både å planlegge og begrunne valg som må gjøres underveis i prosessen med å utforme ulike typer klatreruter, og skal også bli i stand til å kommunisere om disse. 

Deltakerne skal få erfaring med og forståelse for gjennomføringen av et konkurransearrangement på innendørsanlegg, og for de valg, tilpasninger og organiseringsformer som er hensiktsmessige i den forbindelsen.