Personvern

Personvern

Vi respekterer ditt personvern, og behandling av alle personopplysninger skjer i henhold til norsk lov.

Personopplysninger du registrerer i Brattkompetanse.no behandles av Norges klatreforbund (NKF) og Norsk Fjellsportforum (NF). Vi deler ingen personlige opplysninger med tredjepart.

Hvis du er registrert som bruker i Brattkompetanse.no vil vi kunne bruke personopplysningene dine til å:

  • ta kontakt med deg i forbindelse med søknadsbehandling tilknyttet deg
  • ta kontakt med deg i forbindelse med tekniske forhold tilknyttet registeret

Vi forebeholder oss retten til å bruke lagrede opplysninger som grunnlag for arbeid med statistikk. Statistikken vil kun benyttes anonymt og i forbindelse med sikkerhetsarbeid. 

Opplysninger om hvem som har hatt godkjenninger beholdes i registeret, selv om godkjenningen går ut. 

Dersom du ønsker å få innsyn i eller utskrift av opplysninger registrert på deg, eller ønsker å bli fjernet fra databasen - ta kontakt med oss direkte på klatring@klatring.no.

NKF er, som eier av Brattkompetanse.no, ansvarlig for oppbevaring og bruk av personopplysninger. Du kan lese hele vår personvernerklæring her: https://klatring.no/personvernerklaering