Bratt kompetanse

Sertifisering av kompetanse i bratt terreng, innendørs og utendørs, fra nybegynner til instruktør- og trenerutdanning.

Sertifiseringer innendørs

Info om alle innendørs sertifiseringer, fra Brattkort til instruktør- og trenerutdanning

Instruktør og kurselever

Sertifiseringer utendørs

Info om alle utendørs sertifiseringer innen klatring, bre og skred

Veileder for utendørsklatring

Om brattkompetanse.no

Brattkompetanse.no driftes av Norges klatreforbund og Norsk Fjellsportforum.

Sertifiseringer innendørs eies av Norges klatreforbund.
Sertifiseringer utendørs eies av Norsk fjellsportforum.

For utfyllende informasjon om kompetanse innendørs - se www.klatring.no
For utfyllende informasjon om kompetanse utendørs - se www.fjellsportforum.no