Forhåndsgodkjenning

Forhåndsgodkjenning

Dersom du søker om opptak til et metodekurs eller instruktørkurs sportsklatring / isklatring skal søknaden forhåndsgodkjennes av NF. 

Dersom du ikke vet hvilket instruktørkurs du ønsker å delta på, men likevel ønsker en forhåndsgodkjenning, er det også mulig å søke her.

Dersom du blir godkjent vil du kunne laste ned et personlig prekvalifiseringsbevis, som du senere kan legge frem for aktuelle arrangører. Godkjenningens varighet er spesifisert i opptaksbrevet; vanligvis gjelder godkjenningen for to sesonger. Vær oppmerksom på at plass på kurs og eventuelle praktiske spørsmål fortsatt må avklares direkte med arrangøren.

Behandlingstid hos NF er inntil 4 uker.

Gebyr for behandling av søknad er kr 150.-.