Kompetanse Paraklatring

Kompetanse Paraklatring

Bli med på å gjøre klatring tilgjengelig for alle!

Kompetansen fås ved kurs som gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av klatreaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Kurset er primært utarbeidet med tanke på instruktører/trenere og klatrere som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring. 

Etter endt kurs skal kursdeltakerne føle seg trygge i møte med paraklatrere og beherske temaene i kurset for å kunne gi kompetent og inspirerende instruksjon og veiledning. Det er også et mål at kurset skal bidra til økt aktivitet innen paraklatring i klubb.


Opptakskrav:

  • Formell kompetanse: Klatreinstruktør inne eller tilsvarende sertifisering
  • Alder: Ha fylt 16 år innen kursstart. Personer under 18 år kan ikke ha selvstendig sikkerhetsansvar. De kan derimot være medhjelpere på paraklatreaktivitet.

Allerede bestått kurset? Søk godkjenning her