Regodkjenning

Regodkjenning

Regodkjenning er et virkemiddel for å sikre at alle som innehar trener- eller instruktørsertifisering har oppdatert kunnskap og opprettholder sine ferdigheter.

Det er en hver instruktør/trener sitt ansvar å opprettholde sin kompetanse ved å:

       • holde seg oppdatert på kunnskap om fag og sikkerhet
       • sørge for å få praksis ved kurs, trening eller aktiviteter


Kravet til praksis er å anse som et absolutt minimum og aktiviteten bør være fordelt utover perioden.  

Regodkjenning søker du på "Min side"


På "Min side" her i brattkompetanse.no vil lenke til regodkjenning dukke opp ved siden av sertifiseringen når det er seks måneder igjen til den går ut. Ved søknad må dokumentasjon på praksis lastes opp. 

Skjema for praksis finner du her: 

NKF Regodkjenning v2020.docx

NKF Regodkjenning v2020.pdf

Det sendes ut varsel når det er ett år til sertifiseringen går ut, og ytterligere påminnelser hver tredje måned.

Krav til praksis siste 5 år

Praksis skal være i aktiv rolle som kursinstruktør, trener eller leder for aktiviteter. For trener 1-3 kan forberedelser/planlegging av treningsøkter tas med i timeantallet. For paraklatring skal praksisen være spesifikt for/med paraklatrere.

 • For Klatreinstruktør inne – 50 timer
 • Kompetanse paraklatring - 50 timer
 • For Trener 1 – 75 timer
 • For Trener 2 – 95 timer
 • For Trener 3 - 120 timer og dokumentert aktiv trenerfunksjon de siste to årene.
   

Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning.

 • For Klatreinstruktør inne, klatre stabilt på led
 • For Trener 1, klatre stabilt på led grad 5
 • For Trener 2 og 3, klatre stabilt på led grad 6 

Kommentarer til regodkjenning

 • Dersom du har lite aktivitet fra de siste 5 årene, kan du lede et innføringskurs sammen med noen som selv har lov til å godkjenne Klatreinstruktør inne, og få en referanse fra vedkommende på at du burde regodkjennes. Både dokumentasjon fra tidligere praksis og referansen må lastes opp i søknaden.
 • Deltagelse på relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett teller langt mindre enn relevant praksis, men hvis du mener det er vesentlig kan du føre dette opp i skjemaet.
 • Du trenger bare å regodkjenne det høyeste nivå du er registrert med. Har du for eksempel gyldig Trener 1, trenger du ikke regodkjenne deg som Klatreinstruktør inne.
 • Etter gammel mal hadde Trener 1 Sport kompetanse til å jobbe med uteklatring. NKF trenere godkjent etter 2012 har ikke dette. Gamle Trener 1 Sport som ønsker å regodkjennes som Instruktør 1 Sport må søke NF på fjellsportforum.no. Regodkjenning som Trener 1 søkes på brattkompetanse.no.

 

Det koster kr 300,- for regodkjenning og behandlingstid for søknader er inntil 14 dager.

Du finner mer utfyllende info om regodkjenning her: https://klatring.no/regodkjenning