Regodkjenning

Regodkjenning

Regodkjenning er et virkemiddel for å sikre at alle som innehar instruktørsertifisering har oppdatert kunnskap og opprettholder sine ferdigheter.

Det er en hver instruktør sitt ansvar å opprettholde sin kompetanse ved å:

       • holde seg oppdatert på kunnskap om fag og sikkerhet
       • sørge for å få praksis ved kurs eller aktiviteter 

 

Regodkjenning søker du på "Min side"


De fleste sertifiseringer har varighet på 5 år, og det må søkes om regodkjenning for å beholde den. Dette gjelder for både NKF og NF sine sertifiseringer. Unntaket fra regodkjenning er Brattkort, Topptaukort, Etterutdaningskursene og Trenerutdanning (Dere som har tatt trenerutdanning før 2021 må søke om en regodkjenning til å få trenerutdanningen på livstid). 

På "Min side" her i brattkompetanse.no vil lenke til regodkjenning dukke opp ved siden av sertifiseringen når det er seks måneder igjen til den går ut. Ved søknad må dokumentasjon på praksis lastes opp. 

Skjema for praksis finner du her: 

NKF Regodkjenning

 

Det sendes ut varsel når det er ett år til sertifiseringen går ut, og ytterligere påminnelser hver tredje måned.

Krav til praksis siste 5 år

Praksis skal være:

 • For Klatreinstruktør inne: 50 timer praksis som instruktør på grunnkurs klatring eller annen organisert klatreaktivitet på tau siste 5 år. Man rapporter ikke inn egenaktivitet men, "Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning". Aktiviteten bør være fordelt utover perioden.  
 • For Kurslærer klatreinstuktør inne: 75 timer, hvor minimum tre Klatreinstruktør inne- kurs skal være gjennomført.
 • Rutesetterutdanning: Her finner du overiskt over timetallet. For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din rutesetterkompetanse i løpet av de siste 5 årene. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Les mer om dette her. 
 • Kurslærer rutesetterutdanning: Her finner du oversikt over timetallet. For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din kurslærerkompetanse i løpet av de siste 5 årene. Det er her ikke snakk om egenaktivitet/klatring, men praksis i rollen som kurslærer. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. 
 • Trenerutdanning før juni 2021: For å få godkjent trenerutdanningen på livstid så må du søke om regodkjenning av trenerutdanningen din i brattkompetanse. Du vil da få gyldig trenerutdanning i 100 år fra dagen du søker overgang. En må fortsatt søke regodkjenning på klatreinstruktør inne. 
 • Trenerutvikler: Her finner du oversikt over timetallet. For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din Trenerutviklerkompetanse i løpet av de siste 5 årene. Det er her ikke snakk om egenaktivitet/klatring, men praksis i rollen som kurslærer. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Les mer om dette her!

Kommentarer til regodkjenning

 • Om du har stort volum av praksis som klatreinstruktør fra tidligere (innen 10 år), men lite aktivitet fra de siste 5 årene, eller/og har glemt å søke innen sertifiseringen din gikk ut, kan du gjøre følgende: være hovedinstruktør for et komplett innføringskurs sammen med en som er kurslærer klatreinstruktør inne, og få en referanse fra vedkommende på at du burde regodkjennes. Både dokumentasjon fra tidligere praksis og referansen må lastes opp i søknaden. 
 • Dersom det er mer enn 10 år siden din klatreinstuktør inne sertifisering gikk ut, må du gjennomføre et nytt kurs. Søk om regodkjenning, og last opp bekreftelse/attest på gjennomført kurs i søknaden. 
 • Godkjente kurslærer klatreinstruktør inne eller NF klatreinstruktør 1 sport/lavland/høyfjell eller høyere trenger ikke regodkjenning som klatreinstruktør inne.
 • Godkjente kurslærer klatreinstruktør inne eller NF klatreinstruktør 1 sport/lavland/høyfjell eller høyere, som ikke får regodkjenning på disse nivå kan søke om regodkjenning klatreinstruktør inne om hen tilfredstiller kravet til regodkjenning som klatreinstruktør inne.
 • Etter gammel mal hadde Trener 1 Sport kompetanse til å jobbe med uteklatring. NKF trenere godkjent etter 2012 har ikke dette. Gamle Trener 1 Sport som ønsker å regodkjennes som Instruktør 1 Sport må søke NF på brattkompetanse.no.  Regodkjenning som Trener 1 søkes på brattkompetanse.no.

 

Kravet til praksis er å anse som et absolutt minimum og aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Praksisen skal dokumenteres i skjemaet under, og er å anse som en egenerklæring. Dokumentasjonen lastes så opp i søknaden. 

Det koster kr 300,- for regodkjenning og behandlingstid for søknader er inntil 14 dager.

Du finner mer utfyllende info om regodkjenning her: https://klatring.no/regodkjenning