Regodkjenning

Regodkjenning

Regodkjenning er et virkemiddel for å sikre at alle som innehar instruktørsertifisering har oppdatert kunnskap og opprettholder sine ferdigheter.

Det er en hver instruktør sitt ansvar å opprettholde sin kompetanse ved å:

       • holde seg oppdatert på kunnskap om fag og sikkerhet
       • sørge for å få praksis ved kurs eller aktiviteter 


Kravet til praksis er å anse som et absolutt minimum og aktiviteten bør være fordelt utover perioden.  

Regodkjenning søker du på "Min side"


På "Min side" her i brattkompetanse.no vil lenke til regodkjenning dukke opp ved siden av sertifiseringen når det er seks måneder igjen til den går ut. Ved søknad må dokumentasjon på praksis lastes opp. 

Skjema for praksis finner du her: 

NKF Regodkjenning

 

Det sendes ut varsel når det er ett år til sertifiseringen går ut, og ytterligere påminnelser hver tredje måned.

Krav til praksis siste 5 år

Praksis skal være: 

 • For Klatreinstruktør inne – 50 timer praksis som instruktør på grunnkurs klatring eller annen organisert klatreaktivitet på tau siste 5 år. Praksisen må omfatte å ha sikkerhetsansvar på tauklatring
 • For Kurslærer klatreinstuktør inne - 75 timer,hvor minimum tre (3) Klatreinstruktør inne- kurs skal være gjennomført.

Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning.

Kommentarer til regodkjenning

 • Dersom du har lite aktivitet fra de siste 5 årene, kan du lede et innføringskurs sammen med noen som selv har lov til å godkjenne Klatreinstruktør inne, og få en referanse fra vedkommende på at du burde regodkjennes. Både dokumentasjon fra tidligere praksis og referansen må lastes opp i søknaden.
 • Deltagelse på relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett teller langt mindre enn relevant praksis, men hvis du mener det er vesentlig kan du føre dette opp i skjemaet.
 • Før revideringen av trene

dfr 1 og 2 i 2021 søkte en regodkjenning på høyeste nivå. Nå er det ikke lengre regodkjenning av trener, men en må fortsatt søke regodkjenning på klatreinstruktør inne. 

 • Etter gammel mal hadde Trener 1 Sport kompetanse til å jobbe med uteklatring. NKF trenere godkjent etter 2012 har ikke dette. Gamle Trener 1 Sport som ønsker å regodkjennes som Instruktør 1 Sport må søke NF på fjellsportforum.no. Regodkjenning som Trener 1 søkes på brattkompetanse.no.

 

Det koster kr 300,- for regodkjenning og behandlingstid for søknader er inntil 14 dager.

Du finner mer utfyllende info om regodkjenning her: https://klatring.no/regodkjenning