Rutesetterutdanning

Rutesetterutdanning

Norges klatreforbund har utdanningsløp for de som setter ruter til klatring, fra Rutesetter 1 til Rutesetter 3. Vi utdanner også Kurslærere på rutesetterkursene, som er de som holder Rutesetterkurs og utvikler morgendagens rutesettere.

Rutesetterutdanning i klatring

Norges klatreforbund har utdanningsløp for de som setter ruter til klatring, fra Rutesetter 1 til Rutesetter 3. Vi utdanner også Kurslærere på rutesetterkursene, som er de som holder Rutesetterkurs og utvikler morgendagens rutesettere. 

For deg som vil sette ruter i klatring

NKF ønsker å bidra til trygg og god rutesetting for sine medlemmer i klatrenorge, tilpasset nivå for barn og ungdom på et nybegynnernivå, og opp til satsende utøvere på høyt internasjonalt nivå. Rutesetting er viktig for en trygg aktivitet og utvikling av klatreferdigheten fra nybegynner til toppnivå.

 Les mer om utdanningene og finn maler for kursene her!

For deg som vil utvikle fremtidens rutesettere

NKF setter opp kurslærer kurs i rutesetting for å sikre at kompetansen til dem som lærer opp rutesetterne våre er god nok, og ikke minst at kompetansen blir godt spredd utover landet. Følg med i vår aktivitetskalender for å melde deg på kurs

https://klatring.no/

Søknad og sertifisering

Endelig godkjenning som rutesetter og kurslærer på rutesetter kurs søkes gjennom din profil her på brattkompetanse.no. Du må du ha bestått kurs og gjennomført praksis (kun for deler av utdanningen før søknad registreres).

Det er krav om å regodkjenne sertifiseringen som rutesetter og kurslærer innen hvert 5 år, du kan lese mer om det her.

https://klatring.no/klubb/nkfs-utdanningstilbud/regodkjenning/