Trener 1

Trener 1

Vil du trene barn, ungdom og nybegynnere i klatring?
Da er trener 1 utdanningen for deg!

Barn og ungdom som trener klatring skal møte kompetente klatretrenere. Trener 1-kurset skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper hos utøvere, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø. NKFs ønsker at trener utdanningen skal skape bedre trenere, bedre aktivitet og bedre utøvere.

Trener 1 kunne tidligere være hovedinstruktør på klatreinstruktør inne-kurs. NKF sin trenerløype ble revidert september 2021. Trener 1 som utdannes etter ny mal vil ikke kunne holde Klatreinstruktør inne-kurs. Hovedfokuset for Trener 1 skal være å trene barn, ungdom og nybegynnere.

Målgruppen for trener 1-kurset er ungdom fra 16 år og voksne med god kjennskap til klatring og som ønsker å bli trenere for barn, ungdom og utøvere på begynnernivå.

Innhold/varighet

Kurset består av 45 timer undervisning og 45 timer praksis. 

Undervisningsdelen består av:  

 • Undervisning med kurslærer, kan gjennomføres digitalt  16 timer 
 • E-læringskurs – 8 timer  
 • Praksis med kurslærer, krever fysisk oppmøte  21 timer  

Praksisdelen består av: 

Minimum halvparten av praksisen skal være: 

 • Treneraktivitet for barn/ungdom/nybegynnere. Enkeltutøvere eller grupper.  

Praksisen kan også være:  

 • Instruktør på innføringskurs i klatring 
 • Medinstruktør på Trener-1 kurs 
 • Deltagelse på relevante trenerkurs og -samlinger 

Opptakskrav

 • Formell kompetanse: Gyldig godkjenning som klatreinstruktør inne og kurs i hjerte/lunge-redning (HLR). 
  Kurset i HLR må være på minimum 3 timer langt og må være gjennomført innen de siste 2 årene. 

 • Alder: Minimum 16 år ved kursstart. 
  Deltagere som er mellom 16 og 18 år, og har bestått kurset kan fungere som hjelpetrener/instruktør. Ansvarlig for aktiviteten må være over 18 år og har minimum sertifisering som Klatreleder inne.
   

 • Erfaring: Minimum 12 måneder erfaring med ledklatring inne/ute.
  Med dette menes 12 måneder med høy aktivitet. Med høy aktivitet mener vi et gjennomsnitt på minimum to klatreøkter per uke det siste 12 måneder før en søker opptak til kurset. 

 • Ferdighet: Behersker grunnleggende klatreteknikk. 
  Dette skal forstås som: grunnleggende begrepsforståelse/klatreterminlogi og grunnleggende kjennskap til klatrespesifikk bevegelsesforståelse. 

 

 

Les mer utfyllende om trener 1 utdanningen her: https://klatring.no/trener-1

Det koster kr 400,- å registrere seg.

Søknad om godkjenning som Trener 1 oppretter du her

Skjema for praksis etter endt kurs finner du her:

Trener-1-Praksisskjema.doc