Trener 2

Trener 2

Fokus er på deltakelse, og på dette nivået blir utvikling viktig

Trener 2 bygger på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men nye momenter blir innført.

Trener 2 kan per nå være hovedinstruktør på Trener 1-kurs. NKF sin trenerløype er under revisjon og blir ferdigstilt innen september 2021. Trener 2 som utdannes etter ny mal vil ikke kunne holde Trener 1-kurs. Hovedfokuset for Trener 2 skal være å trene og utvikle utøvere.

Varighet (ihht gjeldende kursmal)

Kurs
Undervisning og selvstudium: 75 timer, fordelt på 38 timer teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer og 37 timer selvstudium

Praksis
75 timer obligatorisk praksis i etterkant av kurset uansett om man går videre til trener 3 eller ikke. Dvs trener 2 - godkjenning gis når 75 timer obligatorisk praksis er gjennomført. Praksisen kan være en eller flere aktiviteter som en blir kvalifisert til. Praksisen må dokumenteres til NKF før godkjenning gis.

Opptakskrav (ihht gjeldende kursmal)

  • Kompetanse: Godkjent som trener 1.
  • Alder: Minimum 18 år ved kursstart.
  • Erfaring: Minimum 45 timers praksis som trener 1.
  • Ferdighet: Lede minimum grad 6 inne

 

Det koster 400 kroner å registrere seg.

Les mer utfyllende om Trener 2 her