Trenerutdanning i klatring

Trenerutdanning i klatring

Norges klatreforbund har utdanningsløp for de som trener utøvere i klatring, fra Trener 1 til Trener 3. Vi utdanner også trenerutviklere, som er de som holder trenerkurs og utvikler morgendagens klatretrenere. 

For deg som vil trene utøvere i klatring

Barn og ungdom som trener klatring skal møte kompetente klatretrenere. Trenerkursene skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper hos utøvere, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø. Trenerutdanningen skal skape bedre trenere, bedre aktivitet og bedre utøvere.

 Les mer om utdanningene og finn maler for kursene på https://klatring.no/trenerutdanning.

For deg som vil utvikle fremtidens trenere

Bedre trenerutviklere - Bedre trenere - Bedre aktivitet. Hvem utvikler trenerne i norsk idrett? En trenerutvikler er ikke kun en erfaren trener eller en person som skal overføre kunnskap om det å være trener. En moderne trenerutvikler skal kunne utvikle, støtte og utfordre trenere til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de bedre kan sørge for idrettsglede for alle. Trenerutviklerne har dermed en avgjørende rolle for kvaliteten på aktivitetene ute i klubbene.

For å bli trenerutvikler må man minimum ha tre års erfaring som sertifisert trener, og så må man gå Grunnkurs for trenerutviklere. Dette kan man gå gjennom kurs NKF setter opp, eller kurs NIF arrangerer. Etter dette blir man da sertifisert trenerutvikler og kan holde trenerkurs på det nivået man er sertifisert på.

Søknad og sertifisering

Endelig godkjenning som trener og trenerutvikler søkes gjennom din profil her på brattkompetanse.no. Du må du ha bestått kurs og gjennomført praksis (kun for trenerutdanning før søknad registreres.

En trenger ikke lenger å regodkjenne sertifisering som trener og/eller trenerutvikler, men for å være aktiv som trener i må du ha gyldig trenerattest.

Skal du ha selvstendig sikkerhetsansvar må du også ha gyldig klatreinstruktør inne, som er underlagt regodkjenning hvert 5. år. 

For deg som er trenerutdannet før 1. juni 2021 er det etablert en overgangsordning for kurslærer klatreinstruktør inne og trenerutvikler 1/2: https://klatring.no/soke-overgang-fra-gammel-sertifisering