Trenerutdanning i klatring

Trenerutdanning i klatring

Norges klatreforbund har utdanningsløp for de som trener utøvere i klatring, fra Trener 1 til Trener 3. Vi utdanner også trenerutviklere, som er de som holder trenerkurs og utvikler morgendagens klatretrenere.  

For deg som vil trene utøvere i klatring

Barn og ungdom som trener klatring skal møte kompetente klatretrenere. Trenerkursene skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper hos utøvere, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø. Trenerutdanningen skal skape bedre trenere, bedre aktivitet og bedre utøvere.

 Les mer om utdanningene og finn maler for kursene her!

For deg som vil utvikle fremtidens trenere

Bedre trenerutviklere - Bedre trenere - Bedre aktivitet. Hvem utvikler trenerne i norsk idrett? En trenerutvikler er ikke kun en erfaren trener eller en person som skal overføre kunnskap om det å være trener. En moderne trenerutvikler skal kunne utvikle, støtte og utfordre trenere til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de bedre kan sørge for idrettsglede for alle. Trenerutviklerne har dermed en avgjørende rolle for kvaliteten på aktivitetene ute i klubbene.

Vi gjennomfører årlig Trenerutviklerkurs for Trenere med minst Trener 1 utdanning i bunn. Dette kurset går over to samlinger av 2 dager/kvelder. Begge disse er digitale. En forbunds og klatrespesifikk samling og en generell samling med NIF (Norges Idrettsforbund). Trenere søker opptak til dette kurset i vår aktivitetskalender.

https://klatring.no/

Søknad og sertifisering

Endelig godkjenning som trener og trenerutvikler søkes gjennom din profil her på brattkompetanse.no. Du må du ha bestått kurs og gjennomført praksis (kun for trenerutdanning før søknad registreres.

En trenger ikke lenger å regodkjenne sertifisering som trener og, men for å være aktiv som trener i må du ha gyldig 
trenerattest. Trenerutviklere derimot må søke om regodkjenning. Du kan lese mer om det her!

https://klatring.no/for-klatreren-aktivitet/trener/Trenerutvikler/

Skal du ha selvstendig sikkerhetsansvar må du også ha gyldig klatreinstruktør inne, som er underlagt regodkjenning hvert 5. år.