Rutesetter 1

Rutesetter 1

Rutesetting er et fag og en kunst, som må læres og praktiseres. I tillegg til kreativitet i ruter er logistikk/effektivitet og sikkerhet viktige områder som må beherskes.

Norges klatreforbund (NKF) utdanner rutesettere for å sikre at norske rutesettere holder høyt nivå, og at rutesetting utføres i henhold til norske lover og forskrifter.  

Nivå 1-utdanning vil gi deltakerne de verktøy som kreves for å drive rutesetting, både for tauklatring og buldring, på klatresentere og for konkurranser på lokalt nivå.  

Rutesetting er et praktisk arbeid, og deltakerne må jobbe med rutesetting regelmessig for å utvikle sine ferdigheter. I tillegg til selve kurset må deltakerne dokumentere praksis for å få endelig godkjenning på nivå 1. 

Kurs til Rutesetter 1 holdes XXXXXXX

Etter fullført utdanning og praksis, er deltakerne kvalifisert for rutesetting ved: 

  • Klatresentere. 
  • Lokale konkurranser i Norge. 

Krav til opptak:

  • Fylt 16 år før kursstart.
  • Inneha Brattkort.
  • Klatret aktivt i minst 12 måneder. 
  • Ferdighetsnivå skal ligge på minimum 6-, for å sikre at deltakeren har en god forståelse av bevegelser i klatring. (Deltakere med ned til 6 måneders klatrerfaring kan godtas av instruktøren, om aktivitetsnivået har vært høyt og ferdighetsnivået er tilfredsstilt).
  • Annen relevant erfaring.