Utdanning til Klatreleder inne

Utdanning til Klatreleder inne

Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs, aktivitet og Brattkortsertifisering innendørs holder høy kvalitet.

Sertifisering som klatreleder inne fås ved bestått kurs, og disse arrangeres av klatreklubber og klatresentere rundt om i landet. Kurset går normalt over to dager og tar for seg både metoder, sikkerhet og pedagogikk.

For å delta på kurs må du

  • Være registrert med Brattkort i brattkompetanse.no
  • Ha fylt 16 år ved kursstart. Er du under 18 år kan gjennomføre kurset, men du vil ha visse begrensninger i arbeidsområde før du har fylt 18 år. Se https://klatring.no/klatreleder-inne
  • Ha drevet med klatring og sikring regelmessig i minimum 12 måneder. Ved særs høyt aktivitetsnivå kan kursholder akseptere deltakere med ned til 6 måneders erfaring.
  • Beherske klatring og sikring på led innendørs.


Kurset kvalifiserer til å

  • Være instruktør på innføringskurs innendørs.
  • Organisere klatring som aktivitet innendørs.
  • Gjennomføre Topptau- og Brattkorttester.

 

Sertifiseringen varer for 5 år av gangen og du må selv søke om regodkjenning.

Det koster kr 400 for førstegangs registrering og kr 400 for regodkjenning. 

Du finner mer utfyllende om utdanningen her: https://klatring.no/klatreleder-inne.