Bli brefører og breinstruktør!

Bli brefører og breinstruktør!

Som NF brefører og breinstruktør har du en utdannelse som omfavner trygt veivalg på bre og i alpint terreng. Du har solid kompetanse i føring, sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng), samt overgangen fra bre til fjell.

 • Utdypende informasjon om krav og annet finner du i Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard
 • Selve kursene holdes av godkjente NF-arrangører rundt om i landet - link

Utdanningsløp for NF brefører og breinstruktør nivå 1

Brefører (krever at opptakskravene er tilfredstilt)

 • Søk om forhåndsgodkjenning brefører (prekvalifiseringsbevis)
  • Søk via din profil på brattkompetanse.no
 • Søk opptak til, gjennomfør og bestå NF breførerkurs
  • Søk direkte til NF-godkjent arrangør
 • Søk om og gjennomfør assistentpraksis
  • Søk direkte til NF-godkjent arrangør
 • Søk om endelig godkjenning og sertifisering som brefører
  • Søk via din profil på brattkompetanse.no

 

Breinstruktør 1 (krever godkjenning som brefører)

 • Søk om og gjennomfør assistentprakis 
  • Søk direkte til NF-godkjent arrangør
 • Søk om forhåndsgodkjenning breinstruktør (prekvalifiseringsbevis)
  • Søk via din profil på brattkompetanse.no
 • Søk opptak til, gjennomfør og bestå breinstruktørkurs
  • Søk direkte til NF-godkjent arrangør
 • Søk endelig godkjenning og sertifisering som breinstruktør nivå 1
  • Søk via din profil på brattkompetanse.no

Opptakskrav til forhåndsgodkjenning NF brefører og breinstruktør

Se Nasjonal Standard: Nasjonal Standard

Videreutdanning som NF breinstruktør nivå 2

Se Nasjonal Standard: Nasjonal Standard

Sertifisering som NF brefører kvalifiserer til

Brefører

 • Selvstendig føre på breer, både snødekt og blåis, som er oversiktlige og enkle i hele Norge.
 • Det settes krav til internopplæring på hver enkelt bre hos de ulike arrangørene

 

Breinstruktør 1

 • Være instruktør på brekurs
 • Være fører for eget taulag på alle breer i Norge
 • Være fører på turer i høyfjellet, men ikke turer som innbefatter klatring. For å føre under forhold der det kan oppstå skredfare, kreves metodekurs skred

 

Breinstruktør 2

 • Være kursleder og instruktør på alle kvalifiserende brekurs og alle typer grunnkurs bre
 • Det samme som brefører og breinstuktør 1

 

Sertifiseringen varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 200,- for forhåndsgodkjenning
Kr 300,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 450,- for søknad om regodkjenning