Bli brefører og breinstruktør!

Bli brefører og breinstruktør!

Som NF-sertifisert brefører eller breinstruktør har du en utdanning som omfatter trygt veivalg på bre og i alpint terreng. Du har solid kompetanse i føring, sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng), samt overgangen fra bre til fjell.

 • Utdypende informasjon om krav og annet finner du i Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard
 • Selve brefører-/breinstruktørkursene holdes av godkjente NF-arrangører rundt om i landet: Oversikt
 • NF har utviklet søknadsveiledere for de ulike utdanningsløpene. Disse er ment som hjelp for deg som ønsker å søke opptak til og sertifisering som brefører/breinstruktør i NF. Se link til søknadsveileder under: 

 

 

Utdanningsløp for NF brefører og breinstruktør nivå 1

Breførerkurs

 • Søk om forhåndsgodkjenning breførerkurs her på brattkompetanse.no
 • Søk opptak til, gjennomfør og bestå NF breførerkurd direkte til NF-godkjent arrangør på nivå 2.
 • Søk om og gjennomfør assistentpraksis direkte til NF-godkjent arrangør på nivå 1 eller høyere
 • Søk om endelig sertifisering som NF brefører her på brattkompetanse.no

 

Breinstruktør 1 (krever godkjenning som brefører)

 • Søk om og gjennomfør assistentprakis direkte til NF-godkjent arrangør på nivå 1 eller høyere
 • Søk om forhåndsgodkjenning breinstruktørkurs her på brattkompetanse.no
 • Søk opptak til, gjennomfør og bestå breinstruktørkurs direkte til NF-godkjent arrangør på nivå 2
 • Søk endelig sertifisering som NF breinstruktør 1 her på brattkompetanse.no

Opptakskrav til forhåndsgodkjenning NF brefører og breinstruktør

Se Nasjonal Standard: Nasjonal Standard

Videreutdanning som NF breinstruktør nivå 2

Se Nasjonal Standard: Nasjonal Standard

Sertifisering som NF brefører eller breinstruktør kvalifiserer til

En brefører kan:

 • Selvstendig føre på breer, både snødekt og blåis, som er oversiktlige og enkle i hele Norge. Det settes krav til internopplæring på hver enkelt bre hos de ulike arrangørene.

Breinstruktør 1 kan virke som:

 • instruktør på brekurs
 • fører for eget taulag på alle breer i Norge
 • fører på turer i høyfjellet, men ikke turer som innbefatter klatring

Sertifiseringen varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 300,- for forhåndsgodkjenning
Kr 350,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 500,- for søknad om regodkjenning brefører/breinstruktør (nivå 1 og 2)
Kr 600,- for søknad om sertifisering/regodkjenning Fjellkursleder
Sertifiseringene varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.