Bli breinstruktør!

Bli breinstruktør!

Som breinstruktør har du en utdannelse som omfavner trygt veivalg på bre og i alpint terreng. Du har solid kompetanse i sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng), samt overgangen fra bre til fjell.

 • Utdypende informasjon finner du i Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard
 • Selve kursene holdes av godkjente NF-arrangører rundt om i landet: Link
 • NF har utviklet søknadsveiledere for de ulike utdanningsstigene. Disse er ment som hjelp for deg som ønsker å søke sertifisering gjennom NF. Se link til søknadsveileder under:
 • Søknadsveileder bre

 

Forhåndsgodkjenning

Det aller første du må gjøre er å søke forhåndsgodkjenning.
Det er viktig at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning i god tid før du søker kurs!
Opprett profil/logg inn, og finn søknadskjema på "Min side".

Har du allerede forhåndsgodkjenning registrert, kan du søke endelig godkjenning.

Utdanningsløp Breinstruktør nivå 1

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning 
 2. Søk opptak til, gjennomfør og bestå kurs "Metodekurs Bre"
 3. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis
 4. Søk opptak til, gjennomfør og bestå "Veilederkurs Bre"
 5. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis
 6. Søk endelig sertifisering

Krav til forhåndsgodkjenning metodekurs bre

 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • Brekurs eller tilsvarende
 • Fjellvant, med minst to års erfaring med selvstendige breturer (minst 10 dager), og alpine turer sommer og vinter (minst 20 døgn)
 • Gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter

Minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng og minst 10 dager i forskjellige breområder (utenom brekurset og i løpet av de siste 5 år) må dokumenteres spesifikt.  Det er viktig at det blir dokumentert at erfaring fra breområder er selvstendig erfaring, der man har vært med på veivalg og sikring underveis.  Erfaring fra turer som andre har ledet er av mindre interesse.  Det må også dokumenteres variert erfaring med flere turer fra både snødekt bre og blåis, samt overgangen mellom disse, som en får ved å gå hele brefall. 

 

Videre utdanning - nivå 2

Breinstruktør på nivå 2 kan virke som kursleder og instruktør på alle kvalifiserende brekurs og alle typer grunnkurs bre.

For å bli sertifisert på nivå 2 må du gjennomføre instruktørseminar, skredkurs, metodeseminar og instruktørpraksis.

 

Sertifisering som breinstruktør kvalifiserer til

Breinstruktør 1

 • Være instruktør på brekurs
 • Være fører for eget taulag på alle breer i Norge
 • Være fører på turer i høyfjellet, men ikke turer som innbefatter klatring.  For å føre under forhold der det kan oppstå skredfare, kreves metodekurs skred

Breinstruktør 2

 • Være kursleder og instruktør på alle kvalifiserende brekurs og alle typer grunnkurs bre.

 

Sertifiseringen varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 200,- for forhåndsgodkjenning
Kr 300,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 450,- for søknad om regodkjenning