Bli førstehjelpsinstruktør!

Bli førstehjelpsinstruktør!

Førstehjelpsinstruktør er en sertifisert instruktør med fagkompetanse innen veiledning og førstehjelp for friluftsliv, og som kan lede NF dagskurs og grunnkurs i førstehjelp for friluftsliv.

Utdypende informasjon finner du i Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard"

Selve kursene holdes av godkjente NF-arrangører rundt om i landet:
www.fjellsportforum.no/instruktorer/kurs-samlinger/

Forhåndsgodkjenning

Det aller første du må gjøre er å søke forhåndsgodkjenning.
Det er viktig at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning i god tid før du søker kurs!
Søknadsskjema finner du her

Utdanningsløp NF førstehjelpsinstruktør 1

 1. Søk, og få, forhåndsgodkjenning for metodekurs
 2. Søk opptak til, gjennomfør og bestå metodekurs (2 dager)
 3. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis (2 dager)
 4. Søk opptak til, gjennomfør og bestå veilederkurs (2 dager)
 5. Søk endelig sertifisering

 

Krav til forhåndsgodkjenning 

 • Personer som søker opptak som førstehjelpsinstruktør bør ha spesiell interesse for førstehjelp, friluftsliv og undervisning. 
 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse. 
 • Gjennomført grunnkurs førstehjelp for friluftsliv eller inneha tilsvarende kompetanse. 
 • Selvstendig erfaring fra pasientbehandling innen helse, forsvar, redningstjeneste eller tilsvarende. Søker bør ha ervervet erfaring over tid. 
 • Solide ferdigheter i friluftsliv sommer og vinter, med minst 10 overnattinger utendørs. 

Hovedlæringsmålene ved instruktørutdanningen 

 • Ha kunnskap om Norsk Fjellsportforum, skadeforebyggende arbeid og utøvelse av friluftsliv i Norge. 
 • Beherske førstehjelp for friluftsliv. 
 • Beherske friluftslivsdidaktikk. 

Kursene i førstehjelp for friluftsliv anvender Førstehjelpstriangelet som visuell modell for å tydeliggjøre og prioritere undersøkelse og behandlingstiltak innen førstehjelp for friluftsliv. Modellen skal videre fungere som et didaktisk verktøy på alle kursnivåer.

 

Før deltakelse på metodekurs førstehjelp skal NF vurdere om søkeren oppfyller opptakskravene. Deltakeren må i god tid før kurs sende inn søknad gjennom brattkompetanse.no. I søknaden må søkeren sende inn utfylt NF-turdagbok som dokumenterer erfaring og kompetanse. Dersom søkeren tilfredsstiller opptakskravene utsteder NF et bevis på dette (prekvalifiseringsbevis) som søker fremlegger for NF-arrangøren som arrangerer det aktuelle instruktørkurset søker ønsker å delta på. 

Godkjenning som NF førstehjelpsinstruktør 2

For godkjenning som NF førstehjelpsinstruktør 2 skal instruktøren ha solid erfaring fra egen aktivitet og veiledning på førstehjelpskurs. NF førstehjelpsinstruktør 2 skal inneha høy pedagogisk, metodisk og sikkerhetsmessig kompetanse, samt inneha kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel. 

I tillegg kommer følgende krav til kompetanse: 

 • Godkjent NF førstehjelpsinstruktør 1 
 • Minimum 10 dagers praksis som instruktør på førstehjelpskurs, hvorav minst 4 dager på NF førstehjelpskurs 
 • Godkjent NF instruktørseminar 
 • Vært medinstruktør på minst ett NF metodekurs førstehjelp for friluftsliv 
 • Vært medinstruktør på minst ett NF veilederkurs førstehjelp for friluftsliv 
 • Anbefaling fra ansvarlig kursleder på både NF metode- og veilederkurs førstehjelp for friluftsliv. Anbefalingene skal være fra to ulike kursledere. 
 • Dokumentere vedvarende egenaktivitet i friluftsliv sommer og vinter de siste 3 år. 

 

Sertifiseringene varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 200,- for forhåndsgodkjenning
Kr 300,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 450,- for søknad om regodkjenning (nivå 1 og 2)