Bli førstehjelpsinstruktør!

Bli førstehjelpsinstruktør!

NF førstehjelpsinstruktør er en sertifisert instruktør med fagkompetanse innen veiledning og førstehjelp for friluftsliv, og som kan lede NF dagskurs og grunnkurs i førstehjelp for friluftsliv.

Utdypende informasjon finner du i Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard"

Selve kursene holdes av godkjente NF-arrangører rundt om i landet:
www.fjellsportforum.no/instruktorer/kurs-seminarer/

Forhåndsgodkjenning

Det aller første du må gjøre er å søke forhåndsgodkjenning.
Det er viktig at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning i god tid før du søker kurs!
Opprett profil/logg inn, og finn søknadskjema på "Min side".

Utdanningsløp NF førstehjelpsinstruktør 1

  1. Søk om forhåndsgodkjenning for metodekurs førstehjelp her på brattkompetanse.no
  2. Søk opptak til og gjennomfør metodekurs direkte hos arrangør på nivå 2
  3. Gjennomfør instruktørpraksis direkte hos arrangør på nivå 1 eller høyere
  4. Søk opptak til, gjennomfør og bestå veilederkurs direkte hos arrangør på nivå 2
  5. Søk endelig sertifisering som NF førstehjelpsinstruktør 1 her på brattkompetanse.no

 

Krav til forhåndsgodkjenning 

Personer som søker opptak som førstehjelpsinstruktør bør ha spesiell interesse for førstehjelp, friluftsliv og undervisning. Dette må dokumenteres gjennom søknad:

  • Fylt 18 år ved kursets begynnelse. 
  • Gjennomført grunnkurs førstehjelp for friluftsliv eller inneha tilsvarende kompetanse. 
  • Selvstendig erfaring fra pasientbehandling innen helse, forsvar, redningstjeneste eller tilsvarende. Søker bør ha ervervet erfaring over tid. 
  • Solide ferdigheter i friluftsliv sommer og vinter, med minst 10 overnattinger utendørs. 
  • generell leder- eller instruksjonserfaring vil telle positivt

Sertifiseringene varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 300,- for forhåndsgodkjenning
Kr 350,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 500,- for søknad om regodkjenning