Bli klatreinstruktør!

Bli klatreinstruktør!

Som klatreinstruktør er du sertifisert til å holde grunnkurs
og lede klatreaktiviteter utendørs og innendørs. Du kan også gjennomføre Brattkorttester og godkjenne Brattkort.

Du kan velge utdanningsløp for vanlig sportsklatring (boltesikret),
eller for klatring i lavland/høyfjell (klatring på naturlige sikringer). 

 

Forhåndsgodkjenning

Det aller første du må gjøre er å søke om forhåndsgodkjenning - uansett hvilket utdanningsløp du ønsker å følge. Det er viktig at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning i god tid før du søker kurs. Normal behandlingstid er inntil 4 uker. 

Opprett profil/logg inn, og finn søknadskjema på "Min side".

Utdanningsløp Klatreinstruktør 1 sport

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning (her i brattkompetanse.no)
 2. Søk opptak til, gjennomfør og bestå kurs "Klatreinstruktør 1 sport" (hos kursarrangør)
 3. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis (hos kursarrangør)
 4. Søk endelig sertifisering (her i brattkompetanse.no)


Krav til forhåndsgodkjenning Klatreinstruktør 1 sport:

 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • Gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
 • Dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter
 • Dokumentere at man har ledet minst 30 ulike boreboltsikrete sportsklatreruter fordelt på ulike utendørs klatrefelt
 • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring
 • Referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører

Klatreinstruktør 1 sport kvalifiserer til:

 • Å være instruktør på sportsklatrekurs hvor klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring fra snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter (faste forankringer).
 • Å være leder for organiserte klatreaktiviteter som topptauing og rappellering på sportsklatrefelt som er sikret med borebolter.

Utdanningsløp Klatreinstruktør 1 lavland

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning (her i brattkompetanse.no)
 2. Søk opptak til, gjennomfør og bestå metodekurs (hos kursarrangør)
 3. Søk opptak til, gjennomfør og bestå veilederkurs lavland (hos kursarrangør)
 4. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis (hos kursarrangør)
 5. Søk endelig sertifisering (her i brattkompetanse.no)


Krav til forhåndsgodkjenning instruktør 1 lavland:

 • Har minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt
 • Har minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
 • Sikkert og metodisk kan lede grad 6- på første blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter
 • Sikkert og metodisk kan lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe
 • Har kunnskap om kameratredning

Klatreinstruktør 1 lavland kvalifiserer til:

 • Være instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet, både sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

Utdanningsløp Klatreinstruktør 1 høyfjell

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning (her i brattkompetanse.no)
 2. Søk opptak til, gjennomfør og bestå metodekurs (hos kursarrangør)
 3. Søk opptak til, gjennomfør og bestå veilederkurs høyfjell (hos kursarrangør)
 4. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis (hos kursarrangør)
 5. Søk endelig sertifisering (her i brattkompetanse.no)


Krav til forhåndsgodkjenning er de samme som for lavland, og i tillegg for høyfjell:

 • Minst 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i høyfjellet i ulike områder. Aktiviteten skal innbefatte en betydelig andel flertaulengders ruter på naturlige sikringer.
 • Dokumentert erfaring fra alpint terreng, inkludert bre og isklatring
 • Gjennomført flere turer med overnatting ute, sommer og vinter

Klatreinstruktør 1 høyfjell kvalifiserer til:

 • Være instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet eller i fjellet, både sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

Videreutdanning nivå 2

Du kan ta videreutdanning som instruktør 2 innen sportsklatring eller høyfjell. Instruktør nivå 2 kan holde instruktørkurs for nivået under. 

For å kunne søke nivå 2 må du gjennomføre instruktørseminar og instruktørpraksis.

 

Sertifiseringene varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 200,- for forhåndsgodkjenning
Kr 300,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 450,- for søknad om regodkjenning (nivå 1 og 2)