Bli klatreinstruktør!

Bli klatreinstruktør!

Som NF-sertifisert klatreinstruktør kan du instruere på klatrekurs
og lede klatreaktiviteter utendørs og innendørs. Du kan også gjennomføre Brattkorttester og godkjenne Brattkort.

Du kan gjennomføre utdanningsløp for sportsklatring (boreboltesikret), eller for klatring i lavland/høyfjell (klatring på naturlige sikringer og flertaulengder). 

 

Forhåndsgodkjenning

Det aller første du må gjøre er å søke om forhåndsgodkjenning - uansett hvilket utdanningsløp du ønsker å følge. Det er viktig at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning i god tid før du søker kurs. Normal behandlingstid er inntil 4 uker. 

Opprett profil/logg inn, og finn søknadskjema på "Min side".

Utdanningsløp Klatreinstruktør 1 sport

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning her i brattkompetanse.no
 2. Søk opptak til, gjennomfør og bestå instruktørkurs sportsklatring direkte hos kursarrangør på nivå 2.
 3. Gjennomfør og bestå assistent praksis direkte hos godkjent kursarrangør på nivå 1 eller høyere.
 4. Etter fullført utdanning, søk endelig sertifisering her i brattkompetanse.no.


Krav til forhåndsgodkjenning Klatreinstruktør 1 sport:

 • fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
 • dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter
 • dokumentere at man har ledet minst 30 ulike boreboltsikrete sportsklatreruter fordelt på ulike utendørs klatrefelt
 • generell leder- eller instruksjonserfaring vil telle positivt

Godkjent klatreinstruktør 1 sport kan virke som:

 • instruktør på sportsklatrekurs hvor klatringen er begrenset til ruter hvor klatrer kan fires
  ned fra snufeste av sikrer på bakkenivå, og hvor all klatring er sikret med borebolter (faste
  forankringer)
 • leder for organiserte klatreaktiviteter som topptauing og rappellering på sportsklatrefelt
  som er sikret med borebolter
 • lede organisert klatring utendørs på borebolter for barn, ungdom og voksne
 • gjennomføre brattkorttester

Utdanningsløp Klatreinstruktør 1 lavland

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning her i brattkompetanse.no
 2. Søk opptak til, gjennomfør metodekurs direkte hos kursarrangør på nivå 2.
 3. Gjennomfør assistentpraksis direkte hos kursarrangør på nivå 1 eller høyere.
 4. Søk opptak til, gjennomfør og bestå veilederkurs lavland direkte hos kursarrangør på nivå 2
 5. Søk endelig sertifisering som klatreinstruktør 1 lavland (her i brattkompetanse.no)


Krav til forhåndsgodkjenning instruktør 1 lavland:

 • fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
 • dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike utendørs klatrefelt
 • dokumentere minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
 • dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 6- på blikk (onsight) på boreboltsikrete sportsklatreruter utendørs
 • dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 5 på blikk (onsight) på naturlige sikringer på ukjent klippe
 • beherske vanlige metoder for kameratredning, og dokumentere to hele dager med trening på kameratredning. Dette dokumenteres enten ved å sende inn kursbevis fra kameratredningskurs, alternativt å dokumentere tilsvarende egentrening på kameratredning
 • generell leder- eller instruksjonserfaring vil telle positivt
 • referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Klatreinstruktør 1 lavland kan virke som:

 • instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet, både sportsklatring og naturlig sikret
  klatring over en eller flere taulengder.

Utdanningsløp Klatreinstruktør 1 høyfjell

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning her i brattkompetanse.no
 2. Søk opptak til, gjennomfør metodekurs direkte hos kursarrangør på nivå 2.
 3. Gjennomfør assistentpraksis direkte hos kursarrangør på nivå 1 eller høyere.
 4. Søk opptak til, gjennomfør og bestå veilederkurs høyfjell direkte hos kursarrangør på nivå 2
 5. Søk endelig sertifisering som klatreinstruktør 1 høyfjell (her i brattkompetanse.no)


Krav til forhåndsgodkjenning er de samme som for lavland, og i tillegg for høyfjell:

 • Dokumentert minst 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i høyfjellet (jf. 2.3.4.7) i ulike områder. Aktiviteten skal innbefatte en betydelig andel flertaulengders ruter på naturlige sikringer.
 • Dokumentert erfaring fra alpint terreng, inkludert bre og isklatring.
 • Gjennomført flere turer med overnatting ute, sommer og vinter.

Klatreinstruktør 1 høyfjell kan virke som:

 • instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet eller i høyfjellet, både sportsklatring og
  naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

Sertifiseringene varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 300,- for forhåndsgodkjenning
Kr 350,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 500,- for søknad om regodkjenning (nivå 1 og 2)
Kr 600,- for søknad om sertifisering/regodkjenning Fjellkursleder