Bli skredinstruktør!

Bli skredinstruktør!

Som skredinstruktør er du sertifisert til å holde grunnkurs
og være veileder på fagsamlinger.
Utdypende informasjon finner du i Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard"

Selve kursene holdes av godkjente NF-arrangører rundt om i landet:
www.fjellsportforum.no/instruktorer/kurs-seminarer/


Forhåndsgodkjenning

Det aller første du må gjøre er å søke forhåndsgodkjenning.
Det er viktig at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning i god tid før du søker kurs!
Opprett profil/logg inn, og finn søknadskjema på "Min side".

Har du allerede forhåndsgodkjenning registrert, kan du søke endelig godkjenning.

Utdanningsløp Skredinstruktør

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning 
 2. Søk opptak til, gjennomfør og bestå kurs "Metodekurs Skred"
 3. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis
 4. Søk opptak til, gjennomfør og bestå "Veilederkurs Skred"
 5. Gjennomfør og bestå instruktørpraksis
 6. Søk endelig sertifisering

 

Krav til forhåndsgodkjenning Metodekurs Skred

 • Solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
 • Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
 • Gjennomført NF grunnkurs eller tilsvarende erfaring
 • Gjennomført NF videregående kurs eller tilsvarende erfaring
 • Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.
 • Krav til ferdigheter og forståelse:
  • krav til snødekke- og terrengforståelse  
  • krav til forståelse av menneskelig faktor 
 • Krav til skiferdigheter:
  • for alpin kvalifisering: gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
  • for nordisk kvalifisering: gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling.

Deltakelse på minst én fagsamling skred anbefales. Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant  litteratur4.

 

Som ferdigutdannet skredinstruktør er du kvalifisert til

Skredinstruktør 1 alpint: 

 • være instruktør på alle typer dagskurs og grunnkurs.
 • være veileder på fagsamling skred.

Skredinstruktør 1 nordisk: 

 • være instruktør på nordisk dagskurs og grunnkurs.
 • være veileder på fagsamling skred i enkelt skredterreng.

 

Sertifiseringen varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 200,- for forhåndsgodkjenning
Kr 300,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 450,- for søknad om regodkjenning