Bli skredinstruktør!

Bli skredinstruktør!

Som NF-sertifisert skredinstruktør kan du instruere på dagskurs, grunnkurs og videregåends skredkurs.

 • Utdypende informasjon finner du i Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard"
 • Instruktørkursene holdes av godkjente NF-arrangører rundt om i landet: Oversikt
 • NF har utviklet søknadsveiledere for de ulike utdanningsløpene. Disse er ment som hjelp for deg som ønsker å søke opptak til og sertifisering som skredinstruktør i NF. Se link til søknadsveileder under: 

 

Forhåndsgodkjenning

Det aller første du må gjøre er å søke forhåndsgodkjenning.
Det er viktig at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning i god tid før du søker kurs!
Opprett profil/logg inn, og finn søknadskjema på "Min side".

Utdanningsløp Skredinstruktør

 1. Søk og få forhåndsgodkjenning her på brattkompetanse.no
 2. Søk opptak til og gjennomfør metodekurs skred direkte hos kursarrangør på nivå 2.
 3. Gjennomfør instruktørpraksis direkte hos kursarrangør på nivå 1 eller høyere.
 4. Søk opptak til, gjennomfør og bestå veilederkurs skred direkte hos kursarangør på nivå 2
 5. Søk endelig sertifisering som skredinstruktør 1.

 

Krav til forhåndsgodkjenning Metodekurs Skred

 • fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • dokumentert solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær,
  ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
 • dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
 • gjennomført NF grunnkurs eller dokumentert tilsvarende erfaring
 • gjennomført NF videregående kurs eller dokumentert tilsvarende erfaring
 • Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år. Herunder minst 30 turer
  jevnt fordelt over de siste 3 årene. Flertallet av turene skal være i en relevant terrengklasse
  avhengig av om søker ønsker nordisk eller alpin godkjenning.
 • Krav til ferdigheter og forståelse:
  • Krav til snødekke- og terrengforståelse (se læringsmål)
  • Krav til forståelse av menneskelig faktor (se læringsmål)
  • Krav til skiferdigheter:
   • For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert
    under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
   • For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30
    graders helling.
 • generell leder- eller instruksjonserfaring vil telle positivt
 • referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av
skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det
forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur

 

Som ferdigutdannet skredinstruktør er du kvalifisert til

Skredinstruktør 1 alpint kan virke som:

 • instruktør på alle typer dagskurs, grunnkurs og videregående kurs

Skredinstruktør 1 nordisk kan virke som:

 • instruktør på nordisk dagskurs og grunnkurs.

Sertifiseringen varer for 5 år av gangen, og du må selv søke om regodkjenning.

Gebyr for behandling av søknader er:
Kr 300,- for forhåndsgodkjenning
Kr 350,- for søknad om endelig sertifisering
Kr 500,- for søknad om regodkjenning