Godkjenning av instruktører

Godkjenning av instruktører

Her finner du informasjon om forhåndsgodkjenning for utendørsklatring

Norsk Fjellsportforum godkjenner instruktører på flere nivåer innen disiplinene skred, bre og klatring, etter krav nedfelt i NF-standarden (Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport). En NF-godkjenning er et kvalitetsstempel som skal sikre at kursinnhold og utdanningsforløp er i henhold til standarden, og alle våre arrangører har forpliktet seg til å benytte NF-godkjente instruktører.

Etter fullført og bestått utdanning registreres instruktører i vår nasjonale instruktørdatabase, og får tilsendt et instruktørbevis. For kort og registrering faktureres hver instruktør en administrasjonsavgift fra NF på kr. 450,-.

En NF-godkjenning er normalt gyldig i 5 år. En fornyet godkjenning oppnås heretter ved å søke om regodkjenning til NF, på bakgrunn av kurs- og aktivitetsnivået de siste 5 årene.

Instruktørkursene kan holdes av alle kursarrangører med relevant godkjenning på nivå 2. Før opptak til instruktørkurs må du som søker få en sentral forhåndsgodkjenning fra NF, men tildeling av plass og andre praktiske spørsmål tas direkte med arrangøren av ønsket kurs.