Viktige dokumenter til NF-søknaden

Viktige dokumenter til NF-sĂžknaden

Felles for NFs utdanninger er at de baserer seg på kurs, hvor deltakernes egenerfaring og kompetanseoppbygging over flere år legges til grunn for opptak og vurdering. Det er derfor viktig at du som søker kan dokumentere din kompetanse detaljert i NFs turdagbok og legge ved annen viktig dokumentasjon, som NFs vurderingsskjeamer og kursbevis. Alle NFs oppdaterte opptakskrav står beskrevet i NFs Nasjonale Standard.

 

Nasjonal Standard:
Link

NF-turdagboka:
Link

NF søknadsveileder for opptak til klatreinstruktør 1 sport:
Link

NF søknadsveileder for opptak til metodekurs for klatreinstruktør 1 høyfjell/lavland:
Link