Viktige dokumenter til NF-søknaden

Viktige dokumenter til NF-sĂžknaden

Felles for NFs utdanninger er at de baserer seg på forholdsvis korte kurs, hvor deltakernes egenerfaring og kompetanseoppbygging over flere år legges til grunn.

NF vurderingsskjemaer inneholder en zip-fil med alle skjemaer for ulike kurs og seminarer på instruktørnivå. Her kan kursholdere finne de relevante skjemaer som skal fylles ut etter gjennomført instruktørkurs.

Som instruktørkursdeltaker må du ta godt vare på de ulike vurderingsskjemaene, da disse må fremlegges ved søknad om godkjenning som instruktør, ved regodkjenning eller opprykk til nivå 2.

Retningslinjer for bruk av loggboka:
Retningslinjer loggboka

NF vurderingsskjemaer:
NF Vurderingsskjemaer

NF Turdagboka:
NF Turdagboka

NF søknadsveileder for instruktør 1 sport:
Søknadsveileder